Tomografia komputerowa


 • Przychodnia Weterynaryjna Dan-Vet, Niepołomice

 • Tomografia komputerowa - zaawansowana diagnostyka obrazowa


  Tomografia komputerowa jest nowoczesną metodą obrazowania, dzięki której uzyskujemy dokładny obraz struktur w formacie trójwymiarowym – 3D. Dzięki Tomografii Komputerowej (TK) oferujemy wyjątkowo zaawansowaną diagnostykę obrazową.

  Tomografia komputerowa jest nowoczesną metodą diagnostyki schorzeń i urazów kręgosłupa, rdzenia kręgowego i pozostałych struktur. Jest niezastąpiona przy ocenie i planowaniu skomplikowanych zabiegów także innych struktur kostnych, złamań a także zabiegów usunięcia nowotworów. Po wykonaniu badania, radiolog opisuje obraz, co pozwala chirurgowi dokładnie zaplanować zabieg.

  Badanie w tomografie jest zupełnie bezbolesne, jednakże wymaga sedacji (farmakologicznego uspokojenia pacjenta), ponieważ w czasie badania zwierzę musi być całkowicie nieruchome.

  Tomografię komputerową wykonujemy:
  • u naszych pacjentów przed zabiegami, jeśli jest taka konieczność,
  • u pacjentów skierowanych na to badanie przez lekarzy z innych lecznic, w ramach współpracy.

  Pacjenci zewnętrzni umawiani i przyjmowani są na podstawie skierowanie od lekarza prowadzącego. • INFORMACJA O WPŁYWIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA ZDROWIE LUDZI ORAZ ŚRODOWISKO

  10.01.2024
  Przychodnia do diagnostyki zwierząt wykorzystuje m.in. urządzenia* wytwarzające promieniowanie jonizujące - zdjęciowe aparaty rentgenowskie / tomograf komputerowy* . Pracownia rentgenowska, w której to urządzenie jest stosowane, została uruchomiona na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Przychodnia kontroluje narażenie pracowników oraz osób postronnych w oparciu o indywidualną i środowiskową

  * dozymetrię prowadzoną przez akredytowane laboratorium. Pracownicy przychodni zostali przeszkoleni w zakresie ochrony radiologicznej przez uprawnionego inspektora ochrony radiologicznej z firmy RADIOVET – www.radiovet.pl

  Właściwie zabezpieczone ściany oraz stropy pracowni, przyjęte metody pracy, wdrożone procesy i procedury, jak również regularne odczyty dawek gwarantują, że działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące prowadzona przez przychodnię nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.